избричи

избричи pf. избричува impf. I rruaj (mirë e shpejt). II се избричи rruhem.