извод

извод sh. изводи m. certifikatë: извод на родени aktlindje (certifikatë e lindjes); извод на венчани aktmartesë certifikatë e kurorëzimit.