изворен

извор/ен, -на, -но mb. burimor: изворен материјал material burimor.