извор

извор sh. извори m. burim (uji etj.); gurrë: планински извор burim malor (mali).