изговор

изговор sh. изговори m. 1. shqiptim: правилен изговор shqip­tim i drejtë. 2. pretekst; shkak i rremë; arsyetim (pa bazë).