изгрев

изгрев sh. (vet.nj.) m. të gdhirët (drita e parë e mëngjesit): од изгрев до залез nga të gdhirët e deri në të ngrysur.