издава

издава impf. издаде pf. I 1. jap (banesë me qera). 2. botoj (libër). 3. tradhtoj (dikë). II се издава 1. jepet (urdhër, banesë me qera). 2. botohet (njw libër).