издржи

издржи pf. издржува impf. qëndroj; duroj; kryej, përfundoj (dënimin); përballoj.