излезе

излезе pf. излегува impf. dal; shkoj (jashtë): секој ден излегувам на пазар çdo ditë dal në pazar.