измери

измери pf. измерува impf. I mat (dhe përfundoj matjen e një madhësie). II се измери matem; peshohem.