измисли

измисли pf. измислува impf. 1. shpik; zbuloj (diçka). 2. trilloj; shpif: ова лага ја измисли самиот këtë rrenë e trilloi (e shpifi) vetë.