изневери

изневери pf. dhe изневерува impf. I 1. pres në besë; nuk e mbaj fjalën e dhënë. 2. tradhëtoj: ме изневери другарот më tradhëtoi shoku. II се изневери 1. tradhëtohem. 2. pritem në besë.