израз

израз sh. изрази m. shprehje (pamja e jashtme e fytyrës); shpreh­je fjalësh; shprehje algjebrike.