израсток

израсток sh. израстоци m. 1. gungë, xhungë, bullungë. 2. bresh­këz (në dru).