изрод

изрод sh. изроди m. 1. bastard; pjellë e keqe, njeri i degjeneruar. 2. fig. i prishur, i zvetënuar.