иконостас

иконостас sh. иконостаси m. ikonostas, vend për të vënë ikonat në kishë.