илјада

илјада num. (një) mijë: ташната чини илјада денари çanta kushton një mijë denarë.