именува

именува impf. 1. emërtoj, pagëzoj, i vë. 2. emëroj, caktoj dikë në një punë a në një detyrë zyrtare.