императорски

императорск/и, -а, -о mb. 1. perandorak: императорско владеење sundim perandorak. 2. mbretëror.