имперфектен

имперфект/ен, –на, –но mb. gjuh. imperfektiv, që i përket kohës së pakryer.