инвазија

инвазија sh. f. 1. invadim; pushtim. 2. futja me dhunë e një ushtrie në një vend me qëllim pushtimi.