исечок

исечок sh. исечоци m. 1. thelë e prerë nga një e tërë. 2. mat. segment rrethor: кружен исечок segment rrethor.