исказ

исказ sh. искази m. 1. deklaratë. 2. logj. dhe mat. gjykim: точен/неточен исказ gjykim i vërtetë (i saktë)/i pavërtetë (i pasaktë).