искашла

искашла pf. искашлува impf. I kollit duke nxjrrë këlbazë. II се искашла kollitem (dhe përfundoj veprimin).