исконски

исконск/и, -а, -о mb. 1. i vjetër, i lashtë. 2. burimor, origjinal; e vërtetë.