искорени

искорени pf. искоренува impf. 1. çrrënjos. 2. fig. zhbëj, zhduk; shkatërroj diçka (tërësisht).