искрен

искрен, -а, -о mb. i sinqertë: тој е искрен со мене ai është i sinqertë me mua.