искриви

искриви pf. искривува impf. I shtrembëroj; lakoj; dredhoj; falsifikoj. II се искриви shtrembërohem; lakohem, përkulem; fig. pri­shem, çoroditem.