искри

искри impf. jokal. 1. xixëllon, lëshon (shumë) xixa. 2. shkëlqen, vezullon (diçka): му искреа очите atij i shkëlqenin sytë.