искрши

искрши pf. искршува impf. I thyej, diçka (shpejt e shpejt); fig. mposht moralisht (dikë). II се искрши thyhet diçka; thyhem; fig. mposhtem (moralisht).