искубе

искубе pf. 1. shkul (tërësisht). 2. fig. shfrytëzoj dikë (në mënyrë të pamëshirshme), e rrjep.