искуси

искуси pf. искусува impf. 1. shijoj (diçka). 2. fig. përjetoj diçka; pësoj, për­vuaj diçka.