испадне

испадне pf. испаѓа impf. jokal. 1. dal (mirë). 2. dal (zbres) nga autobusi. 3. fig. eliminohem (në gara).