испегла

испегла pf. 1. hekuros (dhe përfundoj heku­rosjen). 2. fig. rrah (dikë mirë e mirë).