испитен

испита pf. испитува impf. 1. pyes, provoj (të gjithë). 2. drejt. marr në pyetje (në hetime): ги испита сведоците i mori në pyetje dëshmitarët.