исповеда

исповеда pf. исповедува impf. fet. I rrëfej (dëgjoj rrëfimin e dikujt sipas normës kishtare). II се исповеда nunosem, rrëfehem (sipas normës kishtare).