исповедник

исповедник sh. исповедници m. fet. 1. rrëfyes (prift që merr në rrëfim një besimtar). 2. pendestar (ai që rrëfehet para priftit).