истрае

истрае pf. истрајува impf. 1. qëndroj. 2. duroj; hesht: истрај уште малку! duro edhe pak!