исуши

исуши pf. исушува impf. I thaj diçka (shpejt). II се исуши 1. thahet (shumë). 2. fig. dobësohem; dergjem (nga ndonjë sëmundje).