исхрани

исхрани pf. исхранува impf. I ushqejdikë (dhe përfundoj veprimin). II се исхрани ushqehem.