исцели

исцели pf. исцелува impf. I shëroj (diçka tërësisht). II се исцели shërohem (tërësisht).