исцрпен

исцрп/ен, -на, -но mb. 1. i shterur; i shteruar. 2. i harxhuar; i mbaruar: i harxhuar. 3. fig. shterues; i hollësishëm; i plotë; i thellë; i gjerë (për një studim, diskutim etj.).