исчисти

исчисти pf. исчистува impf. I pastroj diçka (plotësisht). II се исчисти pas­trohem (tërësisht).