итар

ит/ар, -ра, -ро mb. 1. dinak, dheparak, dhelpëror; dredharak. 2. inteligjent; mendjehollë. 3. i gjendshëm. 4. i shkathët.