кабаница

кабаница sh. кабаници f. 1. pelerinë (pallto mushamaje), mantel. 2. mallotë e ho­llë.