казни

казни pf. казнува impf. I dënoj: го казни парично e dë­noi me para. II се казни dënohem.