каков

как/ов, -ва, -во I mb. pyet. çfarë: каков човек си ти? çfarë njeriu je ti? II si pasth. каков неред! çfarë çrregullie!