камен

камен sh. камење, камења m. 1. gur. 2. shkëmb: тврд како камен i fortë si shkëmb 3. fig. brengë: *камен ми лежи на срце kam një (gurë në zemër) brengë të madhe.