камила

камила sh. камили f. gamile, deve: едногрба ка­мила deve me një gungë.