кантар

кантар sh. кантари m. kandar: точен кантар kandar i saktë; *сè му е по кантар çdo gjë e bën me kandar.